Friday, May 6, 2016

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA UNICEF Childrens Rights

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA UNICEF Childrens Rights - KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjta przez ZGROMADZENIE OGLNE NARODW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUA PastwaStrony niniejszej Konwencji

This eBook was ranked 27 by Bing.com for keyword Magic.

EBOOK META DATA
TITLE:KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA UNICEF Childrens Rights
PDF URL:http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf
THUMBNAIL:http://docs.google.com/gview?url=www.unicef.org%2Fmagic%2Fresources%2FCRC_polish_language_version.pdf&a=bi&pagenumber=1&w=117
SOURCE DOMAIN:www.unicef.org

0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2014 The Magic Supremacy